Introduktion
  Varför en ödla?
  Vad kostar det?
  Planera innan
  Terrariet, utrustning m.m.
  Bottensubstrat
  Köpa ödla, var?
  Köpa unge el. vuxen?
  En eller två skäggisar?
  Karantän
  Storleksskillnad
  Blanda olika arter?
  Beteenden
  Första tiden hemma
  Ödlans känslor
  Rädd/aggressiv skäggis?
  Rengöring
  Sömnvanor
  Mata med syrsor
  Syrsor - skötsel
  Syrsor - föd upp
  Zophobas larver
  Kalk & vitaminer
  Grönsaker
  Lista grönsaker, Sv-Eng-Latin
  Vatten
  Bad
  Utanför terrariet
  Könsbestämning
  Ömsning
  Dvala
  Utomhus
  Matvägran / tvångsmatning
  Parasiter / behandlingar
  Veterinärbesök
  Försäkring


  Huvudsidan