Själva terrariet i träTräterrarium, Foto © Gunilla

Ytterskivorna är ditsatta
Jag har använt Plywood som byggmaterial. Tyckte att det fungerade bra.

Först limmade jag kanterna och sedan skruvade jag ihop allt. Använder du spik kan det spricka.
Träterrarium, Foto © Gunilla

"Tvärslån" överst är ditspikadTräterrarium, Foto © Gunilla

Underifrån
Här syns det att jag har "höjt upp" botten invändigt - jag vill få plats med en värmematta under.
Träterrarium, Foto © Gunilla

Tvärslå på undersidan
För stabilitetens skull - jag vill inte att terrariet ska "sacka".
Tvärslå plus botten satte jag fast med vinkeljärn.
Träterrarium, Foto © Gunilla

"Locket"
Locket satte jag fast med gångjärn för att lätt komma åt terrariet vid städning.
Att ha ett tak som går att öppna är även praktiskt när man ska dra sladdar för ljus osv.

Tänk bara på att förstärka hörnen - annars blir det inte stadigt.
Träterrarium, Foto © Gunilla

Del av locket
Jag sågade till bräder i 45 graders vinkel till locket.
Träterrarium, Foto © Gunilla

Gångjärn
Gångjärn till locket (ifall du inte vet hur ett gångjärn ser ut..! ;-)
Copyright © Gunilla. All Rights Reserved.
No part of this website may be copied or reproduced without permission.